Solidarni z Ukrainą!
CFO STRATEGIES 2022

II Forum

CFO STRATEGIES

New directions for safe growth

12-13 maja 2022 r.


Courtyard by Marriott Warsaw Airport, ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa

2 DZIEŃ FORUM, 13 maja 2022r.

}

8:00

REJESTRACJA I PORANNA KAWA

}

8:50

OTWARCIE FORUM

Anna Banaś, Dyrektor Zarządzający, BRAVE BRAVE

Anna Kępka, Project Manager, BRAVE

Moderator:

Wojciech Wieroński, General Manager Finance, MEDIAMARKTSATURN

BLOK 3# : Przewidzieć właściwy kierunek rozwoju organizacji w AKTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

}

9:00-9:40

Czego dzisiaj Prezes oczekuje od CFO

– dyskusja CEO

Moderator:

Tomasz Barańczyk, Partner, PWC POLSKA

Paneliści:

Agnieszka Kręciszewska, General Manager, CAPAROL

Beata Pawłowska, Prezes, THE UNTAMED POLSKA

Jacek Palec, CEO, FRISCO

Tomasz Pawluk, Prezes, KAN

 

 • kompetencje CFO i ostatnie zmiany roli CFO
 • prezentacja danych finansowych
 • komunikacja CFO z Zarządem i udziałowcami
 • gotowy scenariusz CFO versus krytyczne spojrzenie na wizję CEO
}

9:40-9:50

SESJA Q&A

}

9:50-10:10

Nowa architektura ESG –  obowiązki i wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem

Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor, PWC POLSKA

 •  strategia ESG uwzględniająca szanse i ryzyka oraz cele klimatyczne
 • nowy wymiar wskaźników środowiskowych – raportowanie do instytucji finansowych
 • co zmieni się w raportach zrównoważonego rozwoju
}

10:10-10:30

Jak CFO wspiera biznes w wypełnianiu zadań związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska

Karol Bisek, CEE Finance Director, KONE

 

 • kluczowe elementy zarzadzania agendą zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla CFO
 • realna pomoc CFO we wdrażaniu zmian w tym obszarze
 • komercjalizacja działań i inwestycji
}

10:30-10:40

SESJA Q&A

}

10:40-11:00

PRZERWA NA KAWĘ

}

11:00-11:20

Jak z sukcesem wdrożyć projekt inwestycyjny

Marek Wardaszka, Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent, LOTOS KOLEJ

 

 • jak ocenić projekt inwestycyjny pod kątem opłacalności dla organizacji
 • jak wygląda współpraca CFO z CEO
 • jak uniknąć błędów i na co zwracać uwagę
}

11:20-11:40

Centers of Excellence jako aktualny trend rozwoju usług finansowych w organizacji

Michał Kołomański, Vice President, Global FP&A COE, DISCOVERY

 • jak wspierać księgowość zarządczą, żeby CFO miał więcej czasu na podejmowanie decyzji
 • jak wdrażać nowe technologie usprawniające procesy biznesowe
 • zaawansowane narzędzia i procesy wykorzystujące analitykę danych
}

11:40-12:00

Wpływ Polskiego Ładu na planowanie działań spółki

Maciej Nowicki, Dyrektor, PWC POLSKA

}

12:00-12:10

SESJA Q&A

}

12:10-12:50

Przyszłość i kierunek rozwoju działu finansowego

– dyskusja CFO

Moderator:

Justyna Zasowska, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, OBI


Paneliści:


Joanna Orłowska, Członek Zarządu, Dyrektor finansowy,
VEOLIA ENERGIA WARSZAWA

Karol Bisek, CEE Finance Director, KONE

Marta Wrochna-Łastowska, Członkini Zarządu, Obszar Strategii Finansowej (CFO), ŻABKA

 

Tomasz Chrabałowski, Przewodniczący Rady Rewizyjnej, FINEXA,
Członek Rady Nadzorczej, IDH

 

 • wpływ automatyzacji procesów
 • nowe kompetencje pracowników działu finansów i controllingu
}

12:50-13:10

Odpowiedzialność CFO za raportowanie do organów podatkowych i administracji państwowej

Magdalena Saja, Managing Partner, WTS & SAJA

 

 • szeroki zakres raportowania,
 • właściwy compliance jako ograniczenie odpowiedzialności CFO
 • IT tools oparte na sztucznej inteligencji jako niezbędne rozwiązania
}

13:10-13:20

SESJA Q&A

}

13:20-14:05

PRZERWA NA LUNCH

BLOK 4# : ZarządzaĆ zespołem i EFEKTYWNIE współpracOWAĆ z innymi działami

}

14:05-14:25

Program rozwojowy dla pracowników działu finansowego


Izabela Kanclerska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Finansami, MEDICOVER

}

14:25-15:05

Jak pozyskać wysoko wykwalifikowanego pracownika
– zatrudniać czy wyszkolić

– dyskusja panelowa CFO i Dyrektorów HR

Moderator:

Wojciech Wieroński, General Manager Finance, MEDIAMARKTSATURN

Paneliści:

Magdalena Wereda-Kolasińska, Dyrektor Finansowy, UNILEVER


Ewa Krupa, Dyrektorka Kultury i Rozwoju, Human Capital, ORANGE


Aneta Karwowska, Dyrektor HR, DR GERARD

 • jak zmienia się model kompetencyjny w dziale finansowym
 • jak oszacować koszty i szansę na sukces rekrutacyjny
 • kiedy podjąć decyzję o podnoszeniu kompetencji naszych pracowników
}

15:05-15:25

Jak pokonać trudności mentalne pracowników i spadek motywacji w dziale finansowym – VIDEO


Małgorzata Sobczyk, Dyrektor Finansowy, H.CEGIELSKI-POZNAŃ

 

 • znaczenie autorytetu zarządu
 • wpływ współpracy z innymi działami na motywację pracowników
 • znaczenie transferu wiedzy pomiędzy pracownikami różnych pokoleń
}

15:25-15:40

SESJA Q&A

}

15:40-15:50

PRZERWA NA KAWĘ

}

15:50-16:10

Finanse kontra sprzedaż


Piotr Kozina, były Financial Dyrektor, SAINT GOBAIN

 

 • rola finansów w wsparciu sprzedaży
 • źródła konfliktów
 • wspólne wskaźniki KPI
}

16:10-16:30

Blaski i cienie współpracy CFO ze sprzedażą

– dyskusja CFO i Dyrektorów Sprzedaży

Moderator:

Wojciech Wieroński, General Manager Finance, MEDIAMARKTSATURN

Paneliści:


Błażej Fiecek, CFO, E.ON FOTON


Sebastian Gonet, Członek Zarządu, CFO, DR MAX

Kamila Wójcik, Dyrektor Sprzedaży, HENKEL

 

 • jakie są źródła konfliktów i jak im zapobiegać
 • jak CFO wspólnie z działem sprzedaży mogą zoptymalizować wydatki budżetu
}

16:50-17:00

SESJA Q&A

}

17:00

ZAKOŃCZENIE FORUM

Organizator:

brave Conferences

Jesteśmy profesjonalnym organizatorem szkoleń, warsztatów, konferencji, targów i eventów. Tworzymy wydarzenia, by inspirować kluczowych managerów i profesjonalistów do realizacji śmiałych inicjatyw i projektów biznesowych, zmieniających rzeczywistość. Pomagamy rozwijać relacje B2B.